Rozhodování v bysnysu, pravděpodobnost a evoluce

Často jsme postaveni do situace, kdy máme odhadnout pravděpodobnost něčeho – konkrétního chování konkurence; rychlosti, s jakou se nám kriticky sníží stav zásob, reakce našeho životního partnera na určitý dárek – a zjišťujeme, že to vůbec není jednoduché.

Téměř s vypětím vůle se musíme přinutit, abychom se vymanili z ustálených hodnotících kategorií: nemožné, zcela jisté, tak padesát na padesát. Jak je to možné? Vždyť přece žijeme v nejistém a měnícím se světě, měli bychom pro odhad pravděpodobnosti mít nějakou rozumnou intuici.

Evoluční psychologové a neurovědci nám ale potvrzují, že jsme na tom s touto schopností velmi bledě. Důvod je jednoduchý: drtivou část našeho vývoje jsme strávili bojem o přežití v relativně jasném a přehledném světě – vlnící se tráva znamená šavlozubého tygra nebo jiného predátora a není čas na odhadování dalších možností, utíkej! V důsledku toho, že jsme se potkávali s jednoznačnými a přímo fatálně významnými výsledky našich rozhodnutí – smrt, hlad, zranění, potrava – vyvinulo se hlavně takzvané kauzální myšlení: A znamená B, jiné varianty je zbytečné a hlavně nebezpečné dlouho zvažovat.

Naše prostředí se ale za posledních pár tisíciletí radikálně změnilo. Svět se velmi zbarevnil, spektrum našeho chování a reakcí se obrovským způsobem zvětšilo, důsledky našeho rozhodování již nejsou fatální, ale jemně odstupňované. Nicméně naše mozky jsou pořád natvrdo zadrátované na jednoznačnou kauzální logiku, která nám tak dlouho pomáhala přežívat v savanách.

Není divu, že velká část našich chyb a omylů je dnes založena na špatném odhadu pravděpodobností. Naštěstí nás moudrá příroda vybavila jiným mocným aparátem, který je schopen tyto hendikepy vyvážit: schopností učit se. Ano, i pravděpodobnostní myšlení můžeme trénovat a zdokonalovat!

Přijďte se podívat, jak tuto schopnost využívají zkušení hráči pokeru, pro něž je kvalifikovaný odhad možností a nejistoty základem přežití na hracím stole. Přeneste pak tuto zkušenost od žetonů na trhy svých produktů a služeb a s úžasem zjistíte, že cítíte rozdíl mezi 20% , 40% a 60% , a umíte toho využít v konkurenční soutěži v našem barevném a složitém světě.