Pravidla hry poker

PŘÍPRAVA

Jakmile se všichni hráči rozesadí, potřebujete už jen žetony a karty. Dalším krokem je výběr hráče, který začne rozdávat (DEALER). No Limit Hold’em se hraje tak, že se rozdávající střídají, tj. každý hráč rozdává pro jedno kolo hry a v následujícím kole rozdává hráč po jeho levici.

ROZDÁVAJÍCÍ (DEALER)

Pro výběr prvního rozdávajícího buď rozdáte hráčům po jedné kartě nebo položíte karty lícem dolů na stůl a každý hráč si jednu vezme. Rozdávat začne hráč s nejvyšší kartou (esem). Pokud v herně máte profesionálního rozdávajícího nebo někoho, kdo dobrovolně rozdává karty, i tak se rozdávající hráči střídají, i když hráč, na kterém je v dané hře rozdávání, fyzicky nerozdává, je pro ostatní účely hry považován v daném kole za dealera. Po skončení kola předá hráč svou funkci hráči po své levé straně.

STANOVENÍ SLEPÝCH SÁZEK (BLINDS)

Teď když máte rozdávajícího, musíte stanovit slepé sázky. Ve hře Hold’em jsou dvě: malá a velká. Hráč nalevo vedle rozdávajícího určí malou slepou sázku. Velká slepá sázka je obvykle dvojnásobkem malé sázky. Vsází hráč nalevo od hráče, který vsadil malou slepou sázku. Výše slepých sázek určuje sázky při hře. Obvykle je žádoucí, aby hráči do hry vstupovali alespoň se stonásobkem velké slepé sázky, aby byl požitek ze hry maximální. Například pokud chcete hrát s 20 dolary, měli byste hrát se slepou sázkou 10 centů (malá) a 20 centů (velká slepá sázka).

ZPĚT K ŽETONŮM

Jakmile stanovíte slepé sázky, víte, jaké žetony potřebujete pro zahájení hry. Musíte dát každému hráči dostatek žetonů všech hodnot, aby hra probíhala hladce. Hráč obvykle potřebuje jen 10 % z celkového počtu žetonů v nejmenší hodnotě, protože ty se používají jen pro malou slepou sázku. Většinou se sázejí žetony o vyšší hodnotě, než je hodnota malé slepé sázky. Jakmile jsou stanoveny slepé sázky, můžete rozdat karty pro první kolo.

HRA A SÁZKOVÁ KOLA

Rozdávající rozdá karty počínaje hráčem po své levici. Rozdává se po jedné kartě ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až mají všichni hráči po dvou kartách – to jsou jejich „skryté karty“. Jedno kolo hry No Limit Hold’em spočívá v minimálně jednom a maximálně čtyřech kolech sázek (Pre-flop, Flop, Turn, River). Hra končí, jakmile všichni hráči kromě jednoho složí karty, nebo po skončení čtvrtého posledního kola sázek je ve hře ještě více hráčů. V tomto okamžiku hráči složí karty a o vítězi rozhodne nejvyšší hodnota kombinace karet v ruce.

PRE-FLOP

Jakmile každý hráč dostane své dvě karty, které drží zakryté před ostatními hráči, začíná první kolo sázek. Ve hře Hold’em mohou hráči sázet jen postupně, nikoliv víc hráčů současně. V prvním kole sázek
pre-flop se začíná od hráče po levici od hráče, který určil velkou slepou sázku.

Tento hráč má tři možnosti:

  • SLOŽIT KARTY (FOLD): Nevloží nic do banku a zahodí karty na stůl. Hrát pak bude zase až v dalším kole.
  • DOROVNAT (CALL): Hráč vkládá do banku částku rovnou velké slepé sázce
  • VSADIT (BET): Hráč vloží do banku alespoň dvojnásobek velké slepé sázky. Například pokud je velká slepá sázka 10 dolarů, pak je minimální sázka 20 dolarů.

Jakmile hráč dokončí akci, je na řadě hráč po jeho levici. Každý hráč má stejné tři možnosti: složit karty, dorovnat, vsadit. Nebo může sázku zvýšit (RAISE). To je možné pouze tehdy, pokud již některý z předcházejících hráčů vsadil. Minimální zvýšení sázky je dvojnásobek předchozí sázky nebo zvýšené sázky.

Kolo sázení končí po splnění dvou podmínek:

  • Všichni hráči měli možnost akce.
  • Všichni hráči, kteří nesložili karty, zaplatili částky potřebné pro to, aby zůstali ve hře.

FLOP

Jakmile skončí sázkové kolo pre-flop, rozdá se flop. To se provede tak, že se horní karta balíčku položí lícem dolů na stůl (“spálená“ karta), následují pak tři karty lícem nahoru. Pak začíná první kolo sázek po flopu. Pravidla sázení jsou stejná jako před flopem, se dvěma malými rozdíly: první sázející hráč je první hráč nalevo od rozdávajícího, který je ještě ve hře.  Může buď pauzírovat (CHECK) nebo sázet (BET). Může i složit karty (FOLD), ale tato možnost není v tomto kole relevantní, protože pauzírování je zadarmo.

Minimální sázka v kole flop je částka velké slepé sázky.

TURN

Po skončení sázkového kola flop rozdávající položí jednu kartu lícem dolů (spálí ji) a jen jednu lícem nahoru (spálená a otočená karta). Po rozdání začíná třetí kolo sázek. Jeho struktura je stejná jako v kole flop.

RIVER

Pokud po třetím kole zůstanou ve hře ještě alespoň dva hráči, rozdá se finální karta (river). Rozdává se stejně jako při kole turn, tj. první karta lícem dolů a jedna karta lícem nahoru. To je poslední rozdávání v tomto kole, další karty už se rozdávat nebudou. Sázení je stejné jako v kole flop a turn.

VYLOŽENÍ KARET (SHOWDOWN)

Po skončení kola river hráči odhalí své karty. V tomto okamžiku vyhrává bank nejsilnější kombinace karet. Tady jsou pravidla pro vyložení karet ve hře No Limit Hold’em:

  • Hráč, který naposledy vsadil nebo zvýšil sázku, odhaluje své karty jako první. Pokud se pro odhalení karet na prvním místě rozhodne jiný hráč, je to v pořádku.
  • Pokud v kole river neproběhla žádná sázka (všichni hráči pauzírovali), odhalí jako první své karty hráč po levici od rozdávajícího a pak pokračují další hráči u stolu ve směru hodinových ručiček.
  • Pokud hráč ví, že prohrál, může karty prostě odložit a vzdát se banku.

Karetní sestavy

Vybrali jsme pro vás pár webových stránek, kde můžete zdarma trénovat poker a zároveň rozvíjet své rozhodování.